mimazorg

 

 

 

                              

 

 

 

 

MIMAmilieu


mimazorg@gmail.com                                    mimamilieu@quicknet.nl

          

KvK 37148015

 

Een subsidie-aanvraag opstellen, een symposium of PR-activiteit organiseren, voorlichting aan bewoners in projecten duurzaam bouwen of duurzaam renoveren, archeologische opgravingen, een projectevaluatie in het buitenland etc:  MIMA regelt het voor u of voert zelf uit.

 

Directrice/eigenaar Mw drs. Monique Zwetsloot heeft in Nijmegen gestudeerd en gewerkt bij de WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Een post-academische opleiding Milieu-management is later verdiept via modules in de studie Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Later is nog de post-HBO opleiding interne kwaliteitszorg met succes afgerond.
Een cursus milieubeleidsmedewerker van KPMG was zeer nuttig in dit werkveld, waar al 15 jaar via MIMA ervaring in is opgedaan en wat goed bijgehouden wordt. Als er geen ervaring mee is dan weten wij de weg om u door te verwijzen.
Ondertussen heeft zij een uitgebreid netwerk van deskundigen opgebouwd, van waaruit wij recente informatie in korte tijd kunnen opvragen en altijd naar kunnen doorverwijzen indien uw vraag niet past in ons werkveld en/of tijdsplanning. De grote lijn in MIMA is van journalistiek naar steeds grotere projecten.

Beleidswerk in de richting van de nieuwe duurzame samenleving zoals Cultuur Historische Verkenningen maar ook het vooronderzoek voor archeologische opgravingen in het kader van de wet Malta kan via detachering of een dienstverband. Dit in overleg.

Een meer duurzame samenleving is een doel wat steeds dichterbij komt, ondanks de economische crisis. De klimaatontwikkelingen geven hiervoor de urgentie. IT nemen we mee, maar is geen doel maar middel.

Een voorbeeld van een  MIMA-advies op het gebied van vegetatieonderzoek en inventarisatie, landschapselementen en grondwaterbeleid als gevolg van de kaderrichtlijn water. is Historisch-Geografische ontwikkeling van Texel. 

Lees ook het verslag van Monique Zwetsloot over de open dag bij de archeologische opgravingen
in de Geestemerambacht, De Druppels:
http://home.deds.nl/~rag/ >>> Agenda & nieuws.

Zie ook www.rag-archeologie.nl; en   www.scoronlo.nl

Nadere infrmatie is te vragen via:

m.zwetsloot@rag-archeologie.nl

We gaan met de tijd mee dus er is ook mima-acheologie.blogspot.com en linkedIN, maar dit wordt bewust niet actief benut.

 

 

 Kortom: klimaat/energie blijft actueel en MIMA en een generale visie op duurzaamheid, (drink)watergebruik en opslag, en duurzame energie blijft noodzakelijk !!!

Gerichter verbinden met onze roots geeft veel meer draagvlak en motivatie, dus MIMA wil die kant op door steeds meer historie erbij te betrekken.

Het eerste contact is altijd vrijblijvend en gratis.

 

MIMAzorg: Een andere activiteit waarvoor u mevrouw Zwetsloot kunt inschakelen.

Hierbij wordt in eerste instantie zorg georganiseerd vanuit de PGB (Persoons Gebonden Budget) AWBZ of WMO. Bijvoorbeeld voor landbouw en zorg. Naast haar studie in Nijmegen heeft Monique Zwetsloot zelf 5 jaar in de zorg gewerkt. Het aanvragen van de PGB kan mevrouw Zwetsloot doen of u kunt het zelf. De hele administratie en declaratie kan MIMAzorg doen. Een PGB moet wel verantwoord worden om te voorkomen dat u het bedrag terug moet betalen...

Via de ppp's= people planet profit wordt de zorgtak ook duurzaam opgezet. Dus kleinschalig en overzichtelijk. De client betaalt en bepaalt zelf.

E-mail: mimazorg@gmail.com